Планиране активности за 21. мај 2020.година.

21 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 21. маjа 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Текеришка, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Пролећна, Ламеле Бањица, Иванке Муачевић, Мицкијевићева и Индире Ганди;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Панчевачки пут и Михајла Еминескуа;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Миљаковачке стазе, Сретена Младеновића Мике, Пере Велимировића и Ђује и Драгољуба;