ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 22/01/2020

22 јануара, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 22. јануара 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања;

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Сутјеска и Азањска;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Бојана Ђордумовића, Опленачка и Првобораца;