Планиране активности за 22. октобар 2019. године.

22 октобра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 22. октобра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Мали Лесковац и Корнатска;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Игњата Јоба, Медаковићева, Иванке Маучевић и Мокролушка;

4. Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Момчила Чедића, Часлава Вељића и Ратка Ресановића;

5. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Пружни пут, Светозара Папића, Војни пут, Бачки Иловик и Херцеговачка;