Планиране активности за 22. октобар 2020. године

22 октобра, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 22. октобра 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

• Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

• Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Дејана Смиљковића, Товилиште;

• Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Авалски пут, Јунска, Војводе Степе- окретница тролејбуса 33, Браће Јерковића, Мокролушка, Радомира Марковића, Иванке Муачевић, Ђакона Авакума, Јаше Игњатовића, Бране Ћосића, Милана Распоповића;

• Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Земунски пут, Бродарска, Старо сајмиште испод Газеле, Садика Рамиза;

• Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Вељка Рамадановића, Рујице, Срзентићева, Тузланска;

• Погон одвоза и депоновања фекалних материја
– Пражњење и депоновање септичке јаме привремено смештеним расељеним лицима из нехигијенског насеља Макиш.