Планиране активности за 23. мај 2019. године

23 маја, 2019

Поред основне делатности које ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина-чишћење улица, прање улица и одвожење смећа, 23. мajа 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремска и Призренске улице у укупној дневној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: Трстењакова, Бањички пут, Вукасовићева, Петра Коњовића и Маричка улице;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: Пружни пут, Прегревица и Курирска улица;