ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 25/07/2019

25 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 25. jула 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Вождовац: улице Војводе Степе – окретница 33, Милисава Ђуровића, Јунска, Авалски пут, Иванке Муачевић, Билевар Пеке Дапчевића, Мокролушка и Јаше Игњатовића;

3. Уклањање дивљих депонија на ГО Земун: улице Обреновачки друм, Макишка колонија и Боре Станковића;