Планиране активности за 25. децембар 2019. године

25 децембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 25. децембра 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²);

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: : Сутјеска, угао 3 и 7 Сутјеске и Котежки пут;

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Бродарска, Садика Рамиза, Старо сајмиште, Јурија Гагарина и Савски насип;

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: 17. Октобра, Првобораца и Видиковачки венац;