Планиране активности за 25. мај 2020. година

25 маја, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа 25. маjа 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Старо сајмиште, Бродарска и Садика Рамиза;

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија на следећим локацијама: Јовице Васиљева и Бруска;

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Пазовачки пут, Војни пут и Саображајница Т-6;