Планиране активности за 25. септембар 2019.године.

25 септембра, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 25. септембар 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1. Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2. Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Милутина Миланковића, Старо сајмиште, Бродарска, Садика Рамиза и Савски насип;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Раковица: улице Опленачка, Јелезовачка и Пере Велимировића;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Чукарица: улице Водоводска, Савска, Макишка, Лоле Рибара, Боре Радојевића, Ђорђа Стојковића и Учитеља Михајловића;

5.Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Дејана Смиљковића;