ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 29/04/2020

29 априла, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 29. априла 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Угао 3 и 7 Сутјеске, Пакрачка.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Раковица
– Ванредне активности на уклањању разног отпада на следећим локацијама: Боже Бауцала, Ђује и Драгољуба, Милорада Драшковића.