ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 31/07/2019

31 јула, 2019

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина – чишћење улица, прање и одвожење смећа, 31. jула 2019. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

1.Ванредно чишћење платоа Сремске и Призренске улице у укупној површини од 3.096 м²;

2.Уклањање дивљих депонија на ГO Раковица: улице Вељка Рамадановића и Шумаричка;

3.Уклањање дивљих депонија на ГО Палилула: улице Пакрачка, Рибарска, Угао 3. и 7. Сутјеске;

4.Уклањање дивљих депонија на ГО Нови Београд: улице Нехруова, Пеђе Милосављевића, Димитрија Георгијевића Старике и Булевар Милутина Миланковића;