Планиране активности за 7. април 2020. годинe

7 априла, 2020

Поред основне делатности коју ЈКП „Градска чистоћа“ изводи на одржавању јавних површина 7. априла 2020. године планирано је обављање следећих ванредних активности:

Погон Стари град
– Чишћење платоа Сремска и Призренска (укупна дневна површина 3.096 м²).

Погон Палилула
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Котежки пут, Пакрачка.

Погон Вождовац
– Ванредне активности на уклањању шута, кабастог отпада и грања.

Погон Нови Београд
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Булевар Милутина Миланковића, Савски насип, Јурија Гагарина, Старо сајмиште, Бродарска, Садика Рамиза.

Погон Земун
– Ванредне активности на уклањању дивљих депонија поред контејнера на следећим локацијама: Курирска, Пружни пут.