Правила одлагања рециклабила

8 јула, 2021

Правилно одлагање рециклабила према типу рециклажног суда:

  • РЕЦИКЛАЖНО ЗВОНО ЗА ОДЛАГАЊЕ СТАКЛЕНЕ АМБАЛАЖЕ – у рециклажна звона се одлаже стаклена амбалажа од сокова, јестивих уља, тегле;
  • РЕЦИКЛАЖНО ОСТРВО (ТРИ ТИПСКА КОНТЕЈНЕРА) – рециклажна острва су намењена за одлагање ПЕТ амбалаже (провидне пластичне боце од јестивог уља, ПЕТ амбалажа, пластични чепови), МЕТ амбалаже (алуминијумске лименке, испражњене и очишћене конзерве од месних производа, воћа, поврћа), картона и папира (папир, новине), композитне амбалаже-тетрапак;
  • ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ МЕШОВИТОГ РЕЦИКЛАБИЛНОГ ОТПАДА  – у подземне контејнере се одлаже мешовити рециклабилни отпад и то: ПЕТ амбалажа (провидне пластичне боце од пића, пластични чепови), МЕТ амбалажа (алуминијумске лименке, испражњене и очишћене конзерве од месних производа, воћа, поврћа), картон и отпадни папир (папир, новине), композитна амбалажа – тетрапак;
  • ТИПСКИ ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЕТ, МЕТ АМБАЛАЖЕ, КАРТОНА И ПАПИРА  -у подземне контејнере се искључиво одлаже ПЕТ, МЕТ амбалажа и картон и отпадни папир.
  • ПЛАВЕ КАНТЕ ОД 240 ЛИТАРА ЗА ДОМАЋИНСТВА СА ИНДИВИДУАЛНИМ ТИПОМ СТАНОВАЊА– у плаве канте се одлаже ПЕТ амбалажа ((провидне пластичне боце од пића, пластични чепови), МЕТ амбалажа (алуминијумске лименке, испражење и очишћене конзерве од месних производа, воћа, поврћа), картон и отпадни папир (папир, новине), композитна амбалажа – тетрапак;
  • ЕКО КЕСЕ ЗА СУГРАЂАНЕ СА КОЛЕКТИВНИМ ТИПОМ СТАНОВАЊА –еко кесе су намењене за одлагање ПЕТ амбалаже (провидне пластичне боце од пића, пластични чепови), МЕТ амбалаже (алуминијумске лименке, испражњене и очишћене конзерве од месних производа, воћа, поврћа), картона и отпадног папира (папир, новине), композитна амбалажа – тетрапак;