Пражњење септичких јама

16 јануара, 2019

Услугу чишћења септичких јама за домаћинства у насељима која нису прикључена на градску канализациону мрежу у оквиру је основне деланости ЈКП „Градска чистоћа“. Уз помоћ специјалних, вишенаменских возила, која истовремено празне јаме и односе фекалне материје, екипе ЈКП „Градска чистоћа“ у најкраћем могућем року излазе на терен и обављају ту услугу. Највише посла на пражњењу септичких јама дешава се током пролећа када расте ниво подземних вода, па се и јаме много брже пуне.

Сви суграђани чија домаћинства још нису прикључена на канализациону мрежу већ користе септичке јаме за потребе њиховог пражњења могу да се обрате ЈКП „Градска чистоћа“ и то Погону за одвоз и депоновање фекалних материја радним данима од 6.00 до 14.00 часова на бројеве телефона 011 3314 138 и 011 3314 139. Суграђани који упуте захтев за ову услугу, евидентирају се у базу података и њихово домаћинство се аутоматски ставља на листу за услугу пражњења септичких јама. Неколико дана пре изласка на терен, телефонским путем обавештавамо суграђане о тачном времену доласка екипа ЈКП „Градска чистоћа“.

Правна лица са „Градском чистоћом“ могу или да користе ову услугу према потреби, или да склопе уговор на одређени временски период, а екипе излазе на терен према динамици која је усклађена са потребама тог предузећа. Услуга се наплаћује у складу са Ценовником ЈКП „Градска чистоћа“ који се налази на сајту.