Протокол о сарадњи партнерских Удружења из две републике

10 новембра, 2020

У петак, 6. новембра у Привредној комори Србије, Удружење комуналних и услужних делатности Републике Српске и Пословно удружење комуналних предузећа „Комдел“, потписали су Протокол о сарадњи партнерских Удружења из Републике Српске и Републике Србије.

Са једне стране Протокол су потписали председник УО „Комдел“ и директор ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Марко Попадић и председник Скупштине „Комдел“ и директор ЈКП „Комуналац“ из Чачка, Петар Домановић, а са друге стране председник Удружења комуналних и услужних делатности РС и директор „Комунално“ а.д. из Требиња, Недељко Ламбета и директор Привредне коморе РС, Перо Ћорић.

Потписани Потокол поред стандардних одредби, садржи и укупно седам тематских целина на које ће бити фокусирана сарадња, а тичу се закона којима се уређују комуналне делатности, размена искустава две државе, нових технологија, дигитализације и развоја софтверских алата, покретање и реализација заједничких инфраструктурних пројеката у комуналној области, достизање ЕУ стандарда у области управљања отпадом, едукација запослених у комуналним предузећим, али и корисника комуналних услуга и много других. До краја 2020. године биће усаглашен акциони план који би Удружења, потписници Протокол реализовали у 2021. години.

По завршетку протоколарног дела дискутовало се о сарадњи партнерских Удружења као и перспективи која битно може утицати на побољшање квалитета комуналних услуга на локалном нивоу у обе државе, што је од великог значаја за становништво као кориснике тих услуга, али и предузећа која их спроводе.

Поред тога,  истог дана је по први пут озваничена и дугогодишња сарадња Привредне коморе Србије и ПУ „КОМДЕЛ“ потписивањем Протокола о пословној сарадњи ове две пословне асоцијације.