Савски венац – канте за индивидуална домаћинства

15 јануара, 2020

Градска општина Савски венац у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа“ током 2020. године радиће на побољшању комуналне услуге за домаћинства индивидуалне изградње на територији општине. Једна од заједничких активности овог предузећа и општине је промена технологије за сакупљање и одношење отпада. Та услуга се сада спроводи путем класичних контејнерa постављених на градским улицама, а план за њено унапређење је подела ПВЦ канти, запремине 240 литара, свим домаћинствима са индивидуалном изградњом, односно кућама, како би се суграђанима олакшало одлагање класичног комуналног и рециклабилног отпада који се генерише у београдским домовима.

Позивамо заинтересоване суграђане да, уколико желе да њихово домаћинство пређе на употребу ПВЦ канти, зелених намењених за одлагање класичног комуналног отпада и плавих које су намењене за одлагање рециклабила, пријаве своје домаћинство за учешће у акцији на број телефона 011 2061 800.

Домаћинствима која узму учешће у заједничкој акцији ГО Савски венац и ЈКП „Градска чистоћа“ на кућну адресу ће бити бесплатно достављене по две ПВЦ канте. Једина обавеза корисника ће бити да добијене канте, посебно одређеним данима, остављају испред својих капија како би радници „Чистоће“ могли несметано да их испразне.

Технологија одвожења смећа путем ПВЦ канти знатно утиче и на смањење формирања „дивљих“ депонија у Београду, побољшава организацију одношења смећа, омогућава суграђанима сортирање отпада, олакшава проблем његовог одлагања али и повећава количину отпада који иде на даљи процес рециклаже, чиме се смањује количина смећа која се одлаже на депонији у Винчи, што је од изузетно великог значаја за очување животне средине, не само Савског венца, већ и целог Београда.