Радна посета Словенији

28 новембра, 2018

Руководство ЈКП „Градска чистоћа“ је крајем новембра боравило у радној посети Словенији.

Током боравка реализоване су посете и радни састанци у „РЦЕРО“ центру за управљање и рециклирање отпадом за регију Љубљана, који делује у склопу комуналног предузећа „Снага“, са циљем упознавања са организацијом управљања отпадом, али и размени различитих искустава два комунална предузећа из те области. Кроз обилазак свих сегментима тог центра руководству „Градске чистоће“ презентовани су начини и модели прикупљања, селекције, рециклаже и збрињавања отпада у Словенији.

„РЦЕРО“ рециклажни центар је у потпуности аутоматизован, а дневни капацитет обраде отпада износи 500 тона, од чега само 1,7 одсто отпада заврши на депонији, као крајњој дестинацији. Поред селектовања смећа у „РЦЕРО“ центру се производи и гас, а цена тог рециклажног комплекса износи 126 милиона евра, али је Љубљану коштао 50 милиона евра док су преосталих 75 неповратна средства ЕУ.

По доласку у центар Љубљане тиму из Београда представљен је систем и технологија рада подземних контејнера постављених у главном граду Словеније. Презентована су и возила која раде на пражњењу тих контејнера по систему бочног утовара и цео процес завршавају за само три минута, што је 12 минута краће од процеса пражњења подземних контејнера у Београду. Оно што су запослени у „Снаги“ истакли је чињеница да су возила компатибилна са уграђеним контејнерима што гарантује и бржу и квалитетнију услугу. Наиме и контејнери и возила су продукт истог произвођача и то ТERBERG из Холандије. За набавку само једног возила потребно је издвојити 450.000 евра, док је за сет за рециклажу који се састоји од пет контејнера потребно издвојити 120.000 евра.

Тим „Чистоће“ из Београда је обишао и возни парк „Снаге“ са њиховом радионицом. То предузеће поседује 46 возила за одношење смећа која опскрбљују потребе града од 350.000 становника, а просечна удаљеност коју возила прелазе до депоније износи 10 километара. За пандам Љубљани можемо да узмемо београдску општину Нови Београд, која има 370.000 становника. Међутим, са те општине 14 возила „Градске чистоће“ одвози смеће док је просечна удаљеност од депоније 32,5 километара.