Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада

26 октобра, 2018

Милован Драшкић

рођен 1962. године
Образовање: Факултет за пословно индустријски менаџмент – Дипломирани менаџер

РАДНА БИОГРАФИЈА
2007-2010. годинеЈКП „Градска чистоћа“Пословођа микро реона
2010-2016. годинеЈКП „Градска чистоћа“Управник погона
2016-2018. годинеЈКП „Градска чистоћа“Руководилац рециклаже
2018-2020. годинеЈКП „Градска чистоћа“Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада
2020-2021. године ЈКП „Градска чистоћа“Директор оперативе
2021. – и даље ЈКП „Градска чистоћа“ Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада