Директор оперативе

2 новембра, 2018

Милан Марић

Датум рођења: 27.11.1973. године
Средња школа: Гимназија – математичко-програмерски сарадник
Виша школа: Висока здравствено-санитарна школа струковних студија “Висан” струковни санитарно еколошки инжењер
Факултет: Висока здравствено-санитарна школа струковних студија “Висан” специјалист аструковни санитарно еколошки инжењер

РАДНА БИОГРАФИЈА
1994. – 2003.ЈКП “Градска чистоћа”Диспечер
2003. – 2003.ЈКП “Градска чистоћа”Главни диспечер
2003. – 2009.ЈКП “Градска чистоћа”Шеф гараже
2009. – 2010.ЈКП “Градска чистоћа”Управник погона
2010. – 2012.ЈКП “Градска чистоћа”Самостални координатор оперативе
2012. – 2014.ЈКП “Градска чистоћа”Помоћник директора оперативе
2012. – 2014.ЈКП “Градска чистоћа”Самостални координатор оперативе
2014. – 2015.ЈКП “Градска чистоћа”Руководилац гаражно-диспечерских послова
2015. – 2016. ЈКП “Градска чистоћа”Управник погона
2016. – 2016.ЈКП “Градска чистоћа”Самостални референт рециклаже
2016. – 2017.ЈКП “Градска чистоћа”Руководилац гаражно-диспечерских послова
2017. – 2018.ЈКП “Градска чистоћа”Координатор сектора оперативе
2018. – 2020. ЈКП “Градска чистоћа”Директор оперативе
2020. – 2021.ЈКП “Градска чистоћа”Директор депоновања и рециклаже комуналног отпада
2021. – 2024.ЈКП “Градска чистоћа”Управник погона I
2024. и даљеЈКП “Градска чистоћа”Директор оперативе