Директор сектора екологије и унапређења животне средине

23 јануара, 2020

Оливера Вукићевић Радић

Рођена 1964. године у Београду
Образовање: Доктор биолошких наука, Биолошког факултета Универзитета у Београду

РАДНА  БИОГРАФИЈА
1994–2007. године Институт за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“, Одељење за екологију
Научни сарадник
2007–2018. године Секретаријат за заштиту животне средине
града Београда, Одељење за превентивну заштиту животне средине
Начелник одељења
2019. године Секретаријат за заштиту животне средине
града Београда, Одељење за превентивну заштиту и контролу популација штетних организама
Начелник одељења
2019 – ЈКП“Градска чистоћа“ Директор сектора