Директор сектора екологије и унапређења животне средине

23 јануара, 2020

Оливера Вукићевић Радић

Рођена 1964. године у Београду
Образовање: Доктор биолошких наука, Биолошког факултета Универзитета у Београду

РАДНА  БИОГРАФИЈА
1994–2007. годинеИнститут за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“, Одељење за екологију
Научни сарадник
2007–2018. годинеСекретаријат за заштиту животне средине
града Београда, Одељење за превентивну заштиту животне средине
Начелник одељења
2019. годинеСекретаријат за заштиту животне средине
града Београда, Одељење за превентивну заштиту и контролу популација штетних организама
Начелник одељења
2019 – и даљеЈКП“Градска чистоћа“Директор сектора