Сузбијање глодара

14 јуна, 2021

Дератизација представља сузбијање, уништавање или регулисање популације штетних глодара.

Потреба за сузбијање штетних глодара условљена је како из епизоотиолошко епидемиолошких разлога, тако и у циљу спречавања економских штета које глодари наносе материјалним добрима.

Глодари су преносиоци великог броја узрочника болести код људи и домаћих животиња (туларемија, лептоспироза, бруцелоза, ботулизам, псеудотуберкулоза, туберкулоза, куга, лепра, тифус, хеморагичне грознице, беснило, слинавка и шап, трихинелоза итд.) као и изазивачи великих економских штета.

На основу уговора о реализацији услуге мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда са Секретаријатом за заштиту животне средине, Организациона јединица ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектор екологије и унапређења животне средине спроводи реализацију мера контроле и смањења популације глодара на јавним површинама на територији града Београда – који обухвата следеће површине:

  • сузбијање глодара у нехигијенским насељима
  • сузбијање глодара на обалама, река и у приобаљу река и потока,
  • сузбијање глодара у неуређеним или делимично уређеним међублоковским површинама