Сузбијање комараца са земље – 15. јун 2021.…

15 јуна, 2021

Београд, 15. јун 2021. године – Сектор екологије и унапређења животне средине ЈКП „Градска чистоћа“ наставља и сутра акцију сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље на јавним површинама на територији града Београда.
Третман сузбијања комараца спроводиће се у периоду од 19:00 до 24:00 часа и обухватиће локације насип од Панчевачког моста ка Малом Рају, Мали Рај, Азилантски центар, насип од Панчевачког моста ка Црвенки, Црвенка, Пут ка Старој Борчи, канали у Милутина Борисављевића, језеро Велико блато, Овчански Себеш, Рева, Ковилово, Јабучки Рит, Глогоњски Рит, Падинска скела, Лисичији јарак, Дунавац, Оповачки Дунавац, Прелив, Бесни фок, Врбовско, САЈ -база и 13. мај, Ратно острво, Коњички клуб, Ада Циганлија, Макиш, Борча 2, Партизански блок, Борча 1, Борча греда и пут за Овчу 2, Борча преток, Браћа Марић, Стара Борча, Котеж 1, Котеж 2, Котеж 3, Крњача, Мали збег, Овча, Падинска скела, гробље Мали Збег, Попова бара 1, Попова бара 2, Пут за Овчу 1.
Препарат који се користи за сузбијање комараца регистрован је од стране Министарстава за заштиту животне средине и уписан у Привремену листу биоцидних производа. Безбедан је по здравље људи и животиња, па суграђани не треба да страхују, већ уколико им смета мирис препарата, савет је да се удаље од места где се третман спроводи и да затворе прозоре.

Апелујемо на суграђане да екипама које изводе третмане сузбијања комараца омогуће несметан рад, а на пчеларе да предузму потребне мере како би заштитили пчеле током спровођења акција.