Сузбијање крпеља

14 јуна, 2021

Сузбијање крпеља се врши на зеленим површинама 17 градских општина на територији Београда.

Организација и динамика сузбијања крпеља врши се у складу са претходно обављеним мониторингом крпеља, на основу примљених позива грађана и у зависности од временских услова. На основу Уговора и евидентирaних захтева грађана за ову врсту услуге, као и оперативног плана, одговорно лице за организацију спровођења сузбијања крпеља сачињава план дезинсекције. Третирање крпеља се врши у периоду њихове највеће активности (први третман током априла и маја, и други третман током септембра и октобра).

Током извођења сузбијања крпеља, води се рачуна о површинама на којима се врши сузбијање ових пауколиких зглавкара (конфигурација терена, густина и врсте биљног покривача, броју грађана који у то време бораве на локацијама планираним за третман). Третирају се паркови, излетишта, шеталишта, шуме, парк шуме, дечија игралишта, спортски центри и друге јавне зелене површине на којима бораве грађани.

Сузбијање крпеља на јавним површинама на територији града Београдасе изводи препаратом који је регистрован у надлежном министарству и уписан у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, решењем о упису биоцидних производа.

Материјал који се користи за дезинсекцију крпеља:
 • Биоцидни препарат који може да се користи у формулацији LV и који је безбедан по здравље људи и регистрован за ту намену.
 • Уређаји за третман са земље IGEBA U-15 M LV и STIHL леђни атомизери

У складу са резулатима мониторинга, по утврђивању жаришта, одређују се екипе и добијају план дезинсекције са мапама локалитета предвиђених за сузбијање крпеља.

Сузбијање крпеља врши се преко дана, у периоду од 10 до 16 сати под адекватним временским условима (одговарајућа температура и влажност ваздуха, одговарајућа брзина ветра и без падавина). Да би се препарат равномерно нанео по одређеном локалитету и имао дејство, потребно је да температура буде испод 28 степени, да ветар не буде изнад 3m на сат, као и да не падне киша наредних 48 сати.

Уколико се након извршеног мониторинга установи повећана бројност крпеља у одређеном делу града, сузбијање крпеља ће се обавити на тој локацији у најкраћем могућем року.

Препоруке за грађане:
 • Избегавати шетњу, посебно босих ногу, кроз високу траву, жбуње, неуређене зелене површине.
 • Избегавати лежање на земљи или одлагање гардеробе на неуређеним зеленим површинама.
 • Носити гардеробу дугачких рукава и дугих ногавица светлијих боја, јер се тако ове пауколике артроподе могу лакше уочити.
 • Носити затворену обућу и чарапе.
 • Могу се користити репеленти, али они не пружају 100% заштиту.
 • При повратку из шетње по природи неопходно је темељно преконтролисати кожу, нарочито оне делове тела на којима је кожа нежнија тј. крпељима лакша за убадање.
 • Детаљно преконтролисати кућне љубимце. У преношењу и расејавању крпеља из природе, кућни љубимци моги имати велики допринос, па је неопходно спровести и њихову заштиту.
 • Потребно је адекватно одржавање дворишних површина у личном власништву.
 • Уколико се и поред примењених мера опрезности примети убод крпеља, неопходно је јавити се најближој здравственој установи.