Сузбијање одраслих форми комараца – 26. август 2020.…

25 августа, 2020

У среду, 26. августа 2020. године, екипе Сектора екологије и унапређења животне средине, вршиће третман сузбијања одраслих форми комараца и то:

Уређајима са земље од 19:00-24:00 часа на следећим локалитетима:

– Котеж 1, Котеж 2, Котеж 3, Борча 1, Борча 2, Мали Збег, Борча преток, Борча греда, Пут за Овчу 1, Пут за Овчу 2, Попова бара 1, Попова бара 2, Овча, Падинска скела, гробље Мали Збег, Блок Зага Маливук и Грга Андријановић, Блок Бранка Момирова, Мали Рај, Браћа Марић, Звездарска шума, Шумице, Централно гробље, Кошутњак, Топчидерско гробље, Топчидер, Хајд парк, Бањичка шума, СП Јајинци, Ново гробље, Миљаковачка шума, Липовичка шума, гробље Орловача;

Авионски третман сузбијања комараца од 18:00-20:30 часа на следећим локалитетима:
– Дунавац, Оповачки пут, Врбовски, Бесни фок, Широка греда, Падинска Скела, Ковилово, Јабучки Рит, Глогоњски Рит;
– Блок Бранка Момирова, Јојкића Дунавац, насип од Панчевачког моста ка Црвенки, Црвенка, Ратно острво;
– Насип од Панчевачког моста ка Малом Рају, Мали Рај, Бела Стена, бара Рева и насеље Заге Маливук;