Сузбијање одраслих форми комараца 26.мај 2021. године

26 маја, 2021

ЈКП „Градска чистоћа“ Београд, Сектор екологије и унапређења животне средине ће у понедељак 26. маја 2021. године спровести реализацију мера контроле и смањења популације комараца на јавним површинама на територији града Београда.
Акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље ће се спроводити у периоду од 18:30-24h и обухватиће следеће локације:
-насип од Панчевачког моста ка Малом Рају, Мали Рај, Азилантски центар, насип од Панчевачког моста ка Црвенки, Црвенка, стара Борча, језеро Велико блато, Овчански Cебеш, Рева, Падинска скела, Лисичији јарак, Ковилово, Јабучки рит, Глогоњски рит, Дунавац, Оповачки Дунавац, Бесни фок, Врбовско, Партизански блок, Борча 1, Борча 2, Борча греда и пут за Овчу 2, Борча преток, Браћа Марић, Мали Рај, Котеж 1, Котеж 2, Котеж 3, Крњача, Мали збег, Овча, Падинска скела, гробље Мали Збег, Попова бара 1, Попова бара 2, Пут за Овчу 1.
За потребе мера контроле брoјности комараца на територији града Београда, биће ангажоване стручне екипе ЈКП „Градска чистоћа“ Београд – Сектора екологије и унапређења животне средине
Третман ће се спровести уколико временске прилике то дозволе. Према хидрометeоролошкој прогнози климатски услови ће бити повољни за хемијски третман одраслих форми комараца.
Користиће се препарат који је регистрован од стране Министарстава за заштиту животне средине и који је уписан у Привремену листу биоцидних производа. Препарат ће се користи према упутству произвођача. Третмани ће се спровести уређајима са земље: димни генератор за термално замагљивање-VECTOR FOG H500F, IGEBA TF 95 и ULV Aerosol Generator IGEBA тип U 15 HD-M.

Молимо грађане да нам омогуће несметан рад, такође молимо пчеларе да предузму потребне мере како би заштитили пчеле током спровођења третмана.