Сузбијање одраслих форми комараца

14 јуна, 2021

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд, врши сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље на јавним површинама, термалним и хладним замагљивањем, а одабир третмана врши се према конфигурацији терена односно типу локалитета који се третира.

Сузбијање одраслих форми комараца уређајима са земље има за циљ смањење популације одраслих форми комараца који могу бити преносиоци великог броја заразних болести опасних по здравље људи и  животиња. Организација и динамика сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље врши се у складу са правилима струке, резултатима мониторинга одраслих форми комараца и стручне прогнозе, као и на основу примљених позива грађана, а у зависности од временских услова који су веома битни за извођење третмана. Третмани се спроводе у вечерњим часовима у време заласка сунца када је изражена активност одраслих форми комараца, по мирном времену и без кише.

Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ Београд третман одраслих форми комараца са земље врши уређајима:

  • ULV Aerosol Generator IGEBA tip U 15 HD – M, тип уређаја којим се врши сузбијање одраслих форми комараца у градском – урбаном делу града. (Могу слике игебе и возила да се убаце)
  • Димни генератори за термално замагљивање IGEBA ТF 95 запремине резервоара 60 L, димни генератори за термално замагљивање VECTOR FOG H500F запремине резервоара 150 L, димни генератори за термално замагљивање VECTOR FOG H400F запремине резервоара 30 L, димни генератори за термално замагљивање VECTOR FOG H200SF запремине резервоара 5 L, типови уређаја којима се врши сузбијање одраслих форми комараца на насипима река, шумама, парк шумама, излетиштима, међублоковском зеленилу, гробљима и на свим руралним и субруралним подручјима на територији града Београда.(Могу слике топова да се убаце)

Сузбијање одраслих форми комараца са земље врши се препаратима регистрованим код надлежног министарства и уписаним у Привремену листу биоцидних производа. У малој количини примене и у сублеталним дозама препарат делује на инсекте доводећи до дезорјентисаности и ефекта одвраћања од исхране инсекта што резултира угинућем инсекта.

Рурални делови града, насипи и рубни делови града третирају се у вечерњим часовима (од 20:30 часова) због пчела, уз апел пчеларима да у сезони комараца прате и информишу се о локалитетимка који ће бити третирни.

О планираним третманима и локалитетима који ће бити третирани грађани могу да се информишу путем средстава јавног информисања, Беокома као и преко сајта ЈКП „Градска чистоћа“ Београд.

Препоруке за грађане:
  • Избегавати подручја са великим бројем инсеката / комараца – шуме, парк-шуме, обалу река, језера, посебно у време њихове највеће активности у вечерњим часовима у време заласка сунца.
  • Употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном
  • Боравак у климатизованим просторијама
  • Употреба заштитне мреже против комараца на прозорима
  • Употреба електричних апарата који испуштају средство за уништавање комараца у затвореном простору
  • Редовно празнити воду из саксија за цвеће, посуда за храну и воду кућних љубимаца, из канти, буради,
  • Редовно чистити и празнити од воде олуке и надстрешнице испод улазних врата, балкона, тераса.
  • Уклонити одбачене гуме и све предмете који могу да прикупљају воду.