Унапређење комуналних сервиса Републике Српске и Србије

6 новембра, 2020

Удружења предузећа у сектору комуналне делатности Републике Српске и Србије договорили су интензивирање сарадње у наредном периоду, ради проналажења додатних модела финансирања, трансфера знања, технологија и унапређења иновација, у интересу унапређења пословања и квалитета комуналних сервиса.
Представници Удружења за комуналну делатност Привредне коморе Србије и Удружења комуналних и услужних делатности које самостално функционише у оквиру Привредне коморе Републике Српске, потписали су данас у Привредној комори Србије протокол о сарадњи којим су формализоване заједничке активности и септембарски договори привредника у овом сектору привређивања, на Требињу.
Далибор Јокнић, секретар Удружења за комуналну делатност Привредне коморе Србије оценио је да је овај споразум посебно значајан јер претпоставља регионалну сарадњу и унапређење заједничких активности на проналажењу нових модела финансирања, трансфера знања, технологија и иновација. Договорена је организација редовних седница као и да сви постојећи споразуми, договори и уговори буду у оквиру протокола који смо потписали, додао је Јокнић.
Председник Удружења комуналних и услужних делатности Републике Српске Недељко Ламбета указао је да комунална предузећа из Републике Српске морају да искористе искуство фирми из Србије, како би у наредном периоду покренули нове заједничке пројекте, унапредили едукацију и пословање, на обострано задовољство корисника и у Србији и у Републици Српској.
Споразум је наставак успешне сарадње пословног удружења Комдел из Србије, Привредне коморе Србије и Привредне коморе Републике Српске, као и њиховог пословног удружења, предузећа комуналних услуга. Ово је финализација и почетак заједничке сарадње са циљем продубљивања односа, наступа код међународних институција за пројекте, ради што ефикаснијег решавања заједничких проблема, нагласио је Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“.
Указано је да је договорено и потписивање протокола о сарадњи између Удружења из Републике Српске и Пословног удружења Комдел.