Усклађивање цена и трошкова услуга одвожења смећа

15 октобра, 2020

Београд, октобар 2020. године – Почев од новембра 2020. године цена одвожења смећа за домаћинства ће износити 6,60 динара нето, по метру квадратном стамбеног простора, у односу на досадашњих 5,64 динара. Повећање цене од непуних 1,00 динар по метру квадратном практично значи да ће цена услуге одвожења смећа за, на пример, стан од 50 метара квадратних, на територији десет београдских општина које су у надлежности ЈКП „Градска чистоћа“, бити увећана за 48 динара.

Корекције у ценовнику ЈКП „Градска чистоћа“, неопходне су да би се цена пружања услуга одвожења смећа ускладила са индексом раста цена на мало и инфлације. Реч је о минималном повећању цене, упркос чињеници повећања трошкова у смислу резервних делова и услуга одржавања средстава за рад и механизације, повећања интезитета и обима рада на сакупљању и одвожењу отпада с обзиром да је Београд град који непрестано расте и шири се.

„Поред пружања квалитетне услуге одвожења смећа, веома водимо рачуна о стандарду и буџету наших суграђана. Значајнија корекција цена извршена је чак пре пет година, а ове смо направили минималну промену. С обзиром да је неминовно да се цене наших услуга усклађују са растом цена на мало и инфлације, одлучили смо да постепено вршимо минималне корекције како не би преоптеретили буџет суграђана“ изјавио је Марко Попадић, директор ЈКП „Градска чистоћа“.

Услуга одвожења смећа је и даље најјефтинија комунална услуга коју грађани плаћају путем система обједињене наплате “Инфостана”, а од изузетног је значаја за функционисање града. Такође, цене услуга ЈКП „Градска чистоћа“ су убедљиво најниже у региону, али без обзира на то стално се ради на унапређењу процеса рада и увођењу савремене механизације.