Ванредна акција на ГО Раковица

15 марта, 2019

Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ су 15. марта 2019. године у улици Вукасовићева на територији општине Раковица извршиле ванредно чишћење. На поменутој локацији уклоњена је велика количина смећа, грања и кабастог отпада који су несавесни појединци непрописно истоварили на месту које није предвиђено за отпад. ЈКП „Градска чистоћа“ ангажовала је у овој акцији ванредног чишћења грајфер машину и једног комуналног радника. Екипе ЈКП „Градска чистоћа“ професионално и веома одговорно обављају послове из своје надлежности на целој територији града Београда, али је неопходно да и суграђани брину о свом окружењу и поштују комунална правила и прописе. Подсећамо суграђане да искористе бесплатно одношење кабастог отпада,сваког првог викенда у месецу како се кабасти отпад не би гомилао на јавним површинама и да се савесно опходе према свом животном окружењу.