13/07/2019

„Чистоћа“ подржала такмичење на општини Нови Београд

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/07/2019

Наставак акције поделе ПВЦ канти на општини Чукарица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/07/2019

Донација општини Мионица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/07/2019

Санација нелегалних депонија на општини Нови Београд

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/07/2019

Акција уклањања нелегалних депонија на ГО Нови Београд

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/07/2019

„Чистоћа“ у акцији уклањања животињских остатака

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/07/2019

АКЦИЈА ОДНОШЕЊА КАБАСТОГ ОТПАДА – ЈУЛ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/07/2019

Постављена два рециклажна острва на општини Звездара

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/07/2019

„Чистоћа“ упутила донације општинама Барајево и Мионица

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/07/2019

Замена контејнера на општини Палилула

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/07/2019

Бесплатно одношење кабастог отпада

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2019

Нови контејнери на Савском венцу

ДЕТАЉНИЈЕ >>