Мониторинг бројности глодара

14 јуна, 2021

Контрола бројности популације (мониторинг) глодараподразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна станишта за развој глодара на територији једне општине, односно града (мониторинг тачке).

У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, знацима који указују на присуство глодара, резултатима после постављања дератизационих хранилица, изловљавају се јединке за потребе даљих испитивања (присуство патогена, као што су Leptospira sp. и Borrelia sp.).

Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминција присутних врста, израђују мапе за извршење дератизације са посебним освртом на присуство жаришта ових сисара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, нехигијенским насељима, као и позивима грађана.

  • Мониторинг глодара спроводи се током целе године, а посебно пред пролећни и јесењи третман сузбијања глодара.

Пре извођења систематске дератизације изврши се месечни мониторинг штетних глодара на свим градским општинама, односно на свим мониторинг тачкама.У оквиру мониторинга пратеће активности обухватају: констатовање постојања активних рупа, стање јавне површине и њене околине (вегетација, уређеност терена, хигијена), анкету грађана, коришћење ловних клопки за изловљавање активног дела популације,  коришћење дератизационих хранилица.

Обилазак јавних површина подразумева: обале река и приобаља, нехигијенска насеља, зелене површине.