Изнајмљивања контејнера за шут

16 јануара, 2019

Правним и физичким лицима нудимо могућност изнајмљивања металних контејнера за одлагање грађевинског шута, запремине 5м3.

За изнајмљивање контејнера можете се обратити погону Отпад, позивањем телефонског броја 011 3314 090 и 063 269 672 сваког радног дана од 07.00 до 15.00 часова.

Како би се направила резервација контејнера за одлагање шута, потребно је јавити се ЈКП „Градска чистоћа“. Постављање и повлачење судова за шут врши се 24 часа дневно, 365 дана у години.