Процес дератизације

14 јуна, 2021

У складу са резулатима мониторинга глодара врши се одабир приотитетних места за дератизацију. У складу са резулатима мониторинга, по утврђивању жаришта, одређују се екипе које добијају план дератизације са мапама локалитета предвиђених за сузбијање глодара на обалама река и приобаљу, јавним површинама и нехигијенским насељима.

Доласком на лице места одговорни оперативни техничар обиђе терен са циљем проналажења места погодних за постављање препарата за дератизацију и осталих задатака и обавеза у реализацији процеса, која се евидентирају потребном документацијом. Након спроведене дератизације врши се обележавање површина обавештењем о тровању пацова и мишева, односно о извршеној дератизацији. Припрема мамаца и постављање мамаца се обавља према одговарајућим упутствима за употребу одређеног препарата.  

Рад у нехигијенским насељима је врло специфичан. У оваквим насељима обично није регулисана канализација, смеће и храна се одлажу без реда, куће су од материјала са лошим грађевинским решењима, што свеукупно оставља доста простора за брз развој глодара. Оваква насеља је потребно обилазити једном месечно и постављали и обнављати затроване мамце. У циљу што бољих резултата у сваком насељу треба изабрати човека у којег становници насеља имају највише поверења, како би се дератизација што успешније извела.

На свим поршинама где се изводи дератизација потребно је постављати обавештења о процесу извођења дератизације на видна места. За овакав обим посла и површине 16 београдских општина потребно је 12 месеци континуирано спроводити процес дератизације.

Сузбијање глодара на јавним површинама на територији града Београдасе изводи препаратом који је регистрован у надлежном министарству и уписан у Привремену листу биоцидних производа за достављање техничког досијеа, решењем о упису биоцидних производа.

Активнасупстанца је бромадиолон, који припада другој генерацији антикоагуланата, са декларисанимсадржајем активне материје од 0,005% са додатком еметика. Препарат се примењује у формулацији парафински мамац са еметиком.

Сама формулација парафински блок, није привлачна за кућне љубимце, а поред тога постоји и еметик, горки додатак који код свих сисара (осим код пацова) изазива гађење и повраћање, уколико дође до случајне конзумације. На тај начин је акцидентално тровање кућних љубимаца, а поготово људи, сведено на минимум.

Дератизација јавних површина се спроводи по строгим мерама струке.  Препарат се поставља у активне рупе штетних глодара. Рупе се затварају, како би препарат остао недоступан деци и животињама. Места на којима је препарат постављен се обележавају обавештењем.