Сектор екологије и унапређења животне средине

10 марта, 2020

Сектор екологије и унапређења животне средине у оквиру своје надлежности обухвата спровођење мера контроле и смањење популације глодара, комараца и крпеља, мера дезинсекције и дератизације на јавним површинама у оквиру седамнаест београдских општина: Нови Београд, Барајево, Звездара, Сопот, Вождовац, Раковица, Савски венац, Врачар, Младеновац, Сурчин, Земун, Лазаревац, Гроцка, Палилула, Стари град, Чукарица и Обреновац.

Контрола популације комараца обухвата праћење бројности ларви и одраслих форми комараца. Мониторинг ларви комараца спроводи се у периоду од фебруара до октобра, у зависности од хидрометеоролошких услова на следећим локалитетама: канали, одводни канали дуж пута, сталне баре и приобаља. Мониторинг одраслих форми комараца почиње у периоду од априла до октобра, зависно од температуре ваздуха, воде и количине падавина. Локалитети обухваћени мониторингом су паркови, парк шуме, дрвореди, међублоковско зеленило, шуме, површине поред канала, приобаље река, речна острва, гробља, угрожене стамбене зоне у урбаним деловима града, приградским и сеоским подручјима као и зеленим површинама у ободним деловима града.

Контрола популације крпеља подразумева детаљно обилажење свих локалитета који су погодна станишта за њихов развој у периоду од фебруара до октобра. Сузбијање крпеља условљено је динамиком њиховог појављивања на зеленим површинама. У складу са тим, третирање крпеља врши се у периоду њихове највеће активности, односно, први третман током априла и маја и други третман током септембра и октобра.

Под појмом дератизације подразумевају се комплексне мере сузбијања популација мишоликих глодара (пацова и мишева) у циљу смањења њиховог броја у градској средини како из епидемиолошких разлога тако и у циљу спречавања економских штета. Пре извођења систематске дератизације врши се обилазак терена и то обилазак јавних површина, обилазак река и приобаља, као и обилазак нехигијенских насеља. Посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, нехигијенским насељима и позивима грађана.

Суграђани могу пријавити локације за спровођење мера дератизације, дезинсекције и дезинфекције путем е-поште ekologija@gradskacistoca.rs