Сузбијање ларви комараца

14 јуна, 2021

Ларвицидни третман представља активности које се предузимају на сузбијању ларви комараца хемијским и биолошким средствима по стаништима на којима се оне одржавају и развијају. Ларве комараца развијају се у стајаћим водама различитог степена чистоће. Најчешћа станишта ларви комараца су: баре, канали, мртваје, разливи река, црпне станице, шахтови, вазе, кофе, бурад у којима се лагерује вода, базени,појилишта, гуме, дивље депоније.

На територији града Београда налази се око 3.500 км дренажно мелиорационих канала, као и 180 км претежно неуређених приобаља тј. кубика који се простиру дуж Саве и Дунава. Обилне падавине условљавају накупљање воде у удубљењима у земљишту и изливање воде из река Саве и Дунава у околне кубике што представља идеална станишта за  раст и развиће ларви комараца.

 Ларве комараца служе и као храна грабљивим инсектима, рибама, рачићима и пауцима. Међутим, без обзира на бројност коју природни непријатељи комараца могу достићи они никада нису у стању да конзумирају значајан део популација сачињених од билиона јединки које свој живот у воденој средини заврше за веома кратко време, зато је неопходно применити одговарајуће мере за сузбијање ларви комарацала

За ларвицидни третман комараца користе се биоцидни производи који могу бити на бази биолошких активних супстанци тј. бактерија или на бази хемијских активних супстанци (нпр. пирипроксифен) које делују као регулатори раста ларви комараца. Препоручљиве дозе препарата могу да варирају зависно од загађености воде и брзине протока. Ако је вода чиста и стајаћа онда се употребљавају најниже дозвољене дозе, уколико се ради о водама загађеним органским материјама доза препарата се повећава до горње границе

Ларвицидни третман се спроводи од марта до октобра у зависности од бројности ларви комараца, као и климатско метеоролошких услова.