Мониторинг бројности крпеља

14 јуна, 2021

Контрола бројности (мониторинг) популације крпељаподразумева детаљно обилажење свих локалитета на којима су погодна станишта за развој крпеља на територији једне општине, односно града.

Активност крпеља је условљена температуром и влагом, дужином дана, присуством домаћина, а њихова бројност из године у годину варира, зависно од климатских услова. Сезона активности крпеља започиње крајем зиме и у рано пролеће, када просечне дневне температуре достигну вредност изнад 5‐7 °C.

Узорци крпеља се сакупљају методом флаг – час, белим заставама које се превлаче преко зељасте, жбунасте и дрвенасте вегетације.

У току обиласка локалитета прикупљају се подаци о самом изгледу терена, резултатима после флаг часа, изловљавају се јединке за потребе даљих испитивања (присуство патогена, као што је Borrelia burgdorferi, изазивач лајмске болести.). Након прикупљених података, одређује се бројност, врши се детерминција присутних врста, израђују мапе за извршење дезинсекције са посебним освртом на присуство жаришта ових зглавкара. Приликом планирања мониторинга, посебна пажња се посвећује жариштима утврђеним ранијих година, неуређеним површинама као и позивима грађана.

Испитивање присуства и дистрибуције различитих врста крпеља, као и присуство бактерије Borrelia burgdorferi, изазивача Лајмске болести започиње зависно од климатских услова, најчешће у рано пролеће, када просечне дневне температуре достигну вредност изнад 5‐7 °C. Мониторинг крпеља се спроводи у периоду од фебруара до краја октобра.

Сакупљени крпељи се живи транспортују, до ентомолошке лабораторије Сектора екологије и унапређења животне средине, где се утврђује бројност, врши детерминација иксодидних крпеља, као и анализа сакупљених јединки на присуство бактерије B. burgdorferi PCR real time методом. Пре извођења сузбијања крпеља изврши се месечни мониторинг крпеља на свим локалитетима.