Џакови за шут

16 јануара, 2019

Услед све веће урбанизације града генерише се већа количина шута и грађевинског отпадног материјала, чијим контролисаним одлагањем постижемо виши ниво одржавања комуналне чистоће града Београда. ЈКП „Градска чистоћа“ спроводи акцију у којој физичким лицима обезбеђује џакове за шут са услугом сакупљања, транспорта и депоновања према тој врсти отпада у складу са ценовником ванредних услуга. Сви који имају потребе за набавком џакова за шут, могу се јавити ЈКП „Градска чистоћа“ и то погону који се налази на општини где је локација на коју је потребно доставити џакове за шут.