30/07/2020

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа 2020. година

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/07/2020

Интерни акт ЈКП Градска чистоћа Београд 2020. године

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/01/2020

План јавних набавки добара, услуга или радова ЈКП „Градска чистоћа“ за…

ДЕТАЉНИЈЕ >>

30/05/2019

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/02/2019

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2019. годину

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/02/2018

План јавних набавки ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2018. годину

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/02/2018

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

ДЕТАЉНИЈЕ >>