30/05/2019

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/02/2019

План јавних набавки ЈКП Градска чистоћа Београд за 2019. годину

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/02/2018

План јавних набавки ЈКП „Градска чистоћа“ Београд за 2018. годину

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/02/2018

Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке

ДЕТАЉНИЈЕ >>