02/10/2020

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ГРАДСКА ЧИСТОЋА БЕОГРАД

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/06/2020

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕЋЕГ КРУГА ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

ДЕТАЉНИЈЕ >>

29/06/2020

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕЋЕГ КРУГА ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ-РАСХОДОВАНИХ РЕЗРЕВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

ДЕТАЉНИЈЕ >>