13/03/2020

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ДРУГОГ КРУГА ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СЈЈТВАРИ-РАСХОДОВАНИХ РЕЗРЕВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/03/2020

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ДРУГОГ КРУГА ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА – ЛИЦИТАЦИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ/ПРОДАЈУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ – РАСХОДОВАНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА, ПОТРОШНОГ И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА ЈКП ,,ГРАДСКА ЧИСТОЋА“ БЕОГРАД

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/10/2019

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/10/2019

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

ДЕТАЉНИЈЕ >>