13/05/2019

ЈНМВ 58/2019: Поправке и сервисирања склопова грађевинских машина 14. октобар

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

ЈНМВ 55/2019: Стационарна преса са контејнерима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2019

ЈНМВ 52/2019: Фарбе, боје, лакови фарбарско – молерски материјал за текуће одржавање објеката

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/05/2019

ЈНМВ 50/2019: Резервни делови од гуме и пластике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/05/2019

ЈНМВ 57/2019: Резервни делови за надградње ФАУН

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/05/2019

ЈНМВ 54/2019: Оптимизација пословног процеса и систематизација (консултантске услуге за израду плана предузећа)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/05/2019

ЈНМВ 51/2019: Набавка ГПС система праћења возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/05/2019

ЈНМВ 151/2016- Ревизија редовних, годишњих финансијских извештаја за 2016, 2017. и 2018. годину

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/05/2019

ЈНМВ 49/2019: Поправке и сервисирања возила ИВЕКО

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2019

ЈНМВ 42/2019: Сигурносни делови кочног система

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2019

ЈНМВ 47/2019: Превентивни здравствени прегледи запослених мушкараца

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2019

ЈНМВ 46/2019: Превентивни здравствени прегледи запослених жена

ДЕТАЉНИЈЕ >>