03/11/2017

ЈНМВ 192/2017: течност за покретни WC

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/11/2017

ЈНМВ 189/2017 Алат

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/10/2017

ЈНМВ 160/2017: израда заштитне конструкције у гаражи (за потребе гумаре)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/10/2017

ЈНМВ 186/2017: Мењачи

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/10/2017

ЈНМВ 184/2017: резервни делови за мењаче ZF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/10/2017

ЈНМВ 185/2017 Резервни делови кочног система

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/10/2017

ЈНМВ 179/2017: сегментна врата за радионице са услугом уградње

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2017

ЈНМВ 181/2017: израда и монтажа ПВЦ и АЛ врата и прозора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2017

ЈНМВ 165/2017: резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/10/2017

ЈНМВ 162/2017: ремонт утоварних кашика

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

ЈНМВ 182/2017: Резервни делови за хидрауличне системе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/10/2017

ЈНМВ 183/2017: Резервни делови за уређај за сабијање смећа. Предмет јавне набавке је обликован у 2 партије и то: партија бр.1:Резервни делови за смећарске пресе; партија бр.2: Резервни делови за смећарске пресе Atrik;

ДЕТАЉНИЈЕ >>