ЈНМВ 176/2017 Потрошни материјал за фарбарску радионицу – партија 1: Потрошни материјал – партија 2: Фарбе, боје и лакови за возила

Обавештење о закљученом уговору партија 1 Линк ка порталу набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација PARTIJA 2 ODLUKA O DODELI UGOVORA PARTIJA…

Детаљније

ЈНМВ 174/2017: Услуге поправки и сервисирања ISEKI возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подношење понуда Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору  

Детаљније

ЈНМВ 172/2017: Дизалица за подизање терета (носивости 1t)

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Решење о исправци грешке у Одлуци о додели…

Детаљније

ЈНМВ 175/2017: Материјал за ремонт уређаја за сабијање смећа ( обликована у 4 партије и то: – партија 1: материјал за смећарске надградње Atrik; – партија 2:црна и обојена металургија; – партија 3: вентили, – партија 4: чауре и прикључци за хидрауличне уређаје за сабијање смећа.

Линк ка порталу набавки града Београда Конкурсна документација Позив за подношење понуда одговор на питање обавештење о продужењу рока за достављање понуда odluka o dodeli…

Детаљније

ЈНМВ 163/2017 Дијагностички уређаји са комплетном пратећом опремом

 Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одлука о додели уговора, партија бр.1 Одлука о додели уговра, партија бр.2

Детаљније

ЈНМВ 171/2017: резервни делови за металне контејнере 1,1м3 и 3,2м3

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање 05.10. Одлука о додели уговора, партија 1 – 18.10….

Детаљније