17/07/2019

ЈНМВ 102/2019: Вијчана роба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/07/2019

ЈНМВ 107/2019: Набавка тахографа

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/07/2019

ЈНМВ 104/2019: Резервни делови за грађевинске машине Caterpillar

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/07/2019

ЈНМВ 105/2019: Фарбе, боје, лакови за возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

09/07/2019

ЈНМВ 103/2019: Услуге поправки и сервисирања надградњи, пумпи, инсталације фекалних и цистерни за прање – RESOR

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/07/2019

ЈНМВ 100/2019: Плетене полипропиленске вреће за шут

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2019

ЈНМВ 91/2019: Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе и алат

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/07/2019

ЈНМВ 101: Резервни делови за механичко и ваздушно огибљење

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/07/2019

ЈНМВ 98/2019: Услуге поправки и сервисирања возила и скутера PIAGGIO

ДЕТАЉНИЈЕ >>

02/07/2019

ЈНМВ 99/2019: Услуге поправки и сервисирања MAN возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

01/07/2019

ЈНМВ 89/2019: Делови за чистилице RAVO ( у гарантном року)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/06/2019

ЈНМВ 97/2019: Услуге поправки и сервисирања надградњи, пумпи, инсталације фекалних и цистерни за прање ВАТРОСПРЕМ

ДЕТАЉНИЈЕ >>