01/07/2020

ЈНМВ 46/2020: Услуге сервисирања и поправки електроагрегата

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/06/2020

ЈНМВ 45/2020: Набавка туцаника

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/06/2020

ЈНМВ 44/2020: Услуге реатестирања и поправке опреме у „Ex“ заштити

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/06/2020

ЈНМВ 43/2020: Материјал за радове на инсталацијама ВиК

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/06/2020

ЈНМВ 23/2020: Столарски материјал (кваке, браве, окови, цилиндри, лексан, стакло, клирит и сл.)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/06/2020

ЈНМВ 22/2020: Услуге поправки и сервисирања мотора и делова мотора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/06/2020

ЈНМВ 40/2020: Грађевински материјал

ДЕТАЉНИЈЕ >>

03/06/2020

ЈНМВ 21/2020: Плетене полипропиленске вреће за шут

ДЕТАЉНИЈЕ >>

01/06/2020

ЈНМВ 42/2020: Налепнице за обележавање опасних материја

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/05/2020

ЈНМВ 41/2020: Резервни делови за возила DAF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/05/2020

ЈНМВ 39/2020: Резервни делови за усисиваче Glutton

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/05/2020

ЈНМВ 38/2020: Резервни делови од црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>