24/09/2019

ЈНМВ 143/2019: Метални ормани за одлагање и пресвлачење гардеробе

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/09/2019

ЈНМВ 147/2019: Резервни делови за возила и скутере PIAGGIO

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/09/2019

ЈНМВ 142/2019: Еко канте за пешачку зону за рециклабилни отпад

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/09/2019

ЈНМВ 139/2019: Вијчана роба

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/09/2019

ЈНМВ 140/2019: Одржавање једногредних мостних дизалица (кранова), као и њихово испитивање

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/09/2019

ЈНМВ 138/2019: Улошци за бетонске ђубријере

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/09/2019

ЈНМВ 137/2019: Услуге поправке и баждарења апарата за точење горива

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/09/2019

ЈНМВ 132/2019: Одржавање биро опреме

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/09/2019

ЈНМВ 136/2019: Услуге поправки возила MEGA

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/09/2019

ЈНМВ 141/2019: Индустријски лепкови, заптивне масе и адитиви

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/09/2019

ЈНМВ 131/2019: Одржавање и допуна апликативног софтвера на погону Отпад

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/09/2019

ЈНМВ 134/2019: Ремонт утоварних кашика

ДЕТАЉНИЈЕ >>