14/06/2019

ЈНМВ 80/2019: Услуге поправке механичког огибљења

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/06/2019

ЈНМВ 70/2019: Корпе од 5 м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

13/06/2019

ЈНМВ 43/2019: Уклопљиве корпе, мрежасте од 4 м3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/06/2019

ЈНМВ 82/2019: Потрошни материјал за фарбарске радионице

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/06/2019

ЈНМВ 81/2019: Фарбе, боје, лакови за возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/06/2019

ЈНМВ 77/2019: Услуге реатестирања и поправке опреме у „ЕХ“ заштити

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/06/2019

ЈНМВ 68/2019: Услуга замене стакала на возилима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/06/2019

ЈНМВ 84/2019: Услуге поправке и баждарења тахографа

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/06/2019

ЈНМВ 78/2019: Услуге сервисирања колских и осталих вага (баждарења)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/06/2019

ЈНМВ 71/2019: Делови за хардвер

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/06/2019

ЈНМВ 76/2019: Сервисирање надградње АТРИК

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/06/2019

ЈНМВ 73/2019: Услуге поправки и сервисирања FAP возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>