26/03/2019

ЈНМВ 13/2019: Поправке браника и делова од пластике

ДЕТАЉНИЈЕ >>

21/03/2019

ЈНМВ 15/2019: Електрични алат и опрема

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/03/2019

ЈНМВ 12/2019: Резервни делови за грађевинске машине BOMAG

ДЕТАЉНИЈЕ >>

20/03/2019

ЈНМВ 14/2019: Поправке и сервисирање косачица, тримера и дувача

ДЕТАЉНИЈЕ >>

18/03/2019

ЈНМВ 6/2019: Услуге поправки и сервисирања аутоматских мењача ALISON

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/03/2019

ЈНМВ 11/2019: Поправке и сервисирања возила Мерцедес бенц

ДЕТАЉНИЈЕ >>

14/03/2019

ЈНМВ 7/2019: AD BLUE – додатак за гориво

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/03/2019

ЈНМВ 9/2019: Технички гасови

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/03/2019

ЈНМВ 4/2019: Здравствени преглед возача

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/03/2019

ЈНМВ 10/2019: Услуга поправки делова ваздушне инсталације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/03/2019

ЈНМВ 8/2019: Сервисирање и поправке пресе за балирање папира и ПЕТ амбалаже

ДЕТАЉНИЈЕ >>

07/03/2019

ЈНМВ 5/2019: Резервни делови за возила МАН

ДЕТАЉНИЈЕ >>