12/05/2020

ЈНМВ 33/2020: Услуге поправки и сервисирања IVECO возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/05/2020

ЈНМВ 37/2020: Чишћење и баждарење резервоара за гориво као и збрињавање отпада са изнајмљивањем заменске аутоцистерне за моторни бензин

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/05/2020

ЈНМВ 32/2020: Закуп грађевинске механизације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

11/05/2020

ЈНМВ 36/2020: ADBlue додатак за гориво

ДЕТАЉНИЈЕ >>

08/05/2020

ЈНМВ 35/2020: Поправке делова ваздушне инсталације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

06/05/2020

ЈНМВ 235/2019: Изнајмљивање опреме за уклањање графита

ДЕТАЉНИЈЕ >>

05/05/2020

ЈНМВ 34/2020: Џакови за подземне контејнере са адаптерима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/05/2020

ЈНМВ 26/2020: Вијчана роба (обликовано у две партије)

ДЕТАЉНИЈЕ >>

28/04/2020

ЈНМВ 31/2020: Резервни делови за возила DAF

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/04/2020

ЈНМВ 29/2020: Резервни делови за израду црева за хидраулику, гориво и пнеуматику

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/04/2020

ЈНМВ 30/2020: Идејни пројекат за прибављање привремене грађевинске дозволе РЕВА

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/04/2020

ЈНМВ 18/2020: Поправке и баждарење тахографа

ДЕТАЉНИЈЕ >>