11/05/2018

ЈНМВ 50/2018 Електронска вага до 15 кг

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/05/2018

ЈНМВ 51/2018 Услуге поправки и сервисирање мотора и делова мотора

ДЕТАЉНИЈЕ >>

04/05/2018

ЈНМВ 47/2018 Резервни делови за израду црева за хидраулику, гориво и пнеуматику

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/04/2018

ЈНМВ 45/2018 Резервни делови за механичко и ваздушно огибљење

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/04/2018

ЈНМВ 39/2018 – Сервисирање и поправка система за дојаву пожара и периодични преглед исправности

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/04/2018

ЈНМВ 44/2018 – Сервисирање надградње ATRIK

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/04/2018

ЈНМВ 46/2018: Услуга поправке машине за прање судова „Winterhalter“ и „Hobart“

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/04/2018

К.П. 1/2016-2/14: Резервни делови за возила Фап

ДЕТАЉНИЈЕ >>

26/04/2018

JNMV 42/2018: поправке и сервисирања МАН возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/04/2018

ЈНМВ 37/2018 Услуга поправки делова ваздушне инсталације

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/04/2018

ЈНМВ 43/2018: резервни делови од црне и обојене металургије

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/04/2018

ЈНМВ 40/2018 Резервни делови за возила MAN

ДЕТАЉНИЈЕ >>