25/02/2020

ЈНМВ 3/2020: Услуге замене стакала на возилима

ДЕТАЉНИЈЕ >>

25/02/2020

ЈНМВ 6/2020: Суви лед

ДЕТАЉНИЈЕ >>

24/02/2020

ЈНМВ 5/2020: Технички гасови

ДЕТАЉНИЈЕ >>

19/02/2020

ЈНМВ 1/2020: Камен за депонију Винча

ДЕТАЉНИЈЕ >>

12/02/2020

ЈНМВ 2/2020: Технички преглед возила

ДЕТАЉНИЈЕ >>

10/02/2020

ЈНМВ 225/2019: Набавка софтвера – AUTOCAD

ДЕТАЉНИЈЕ >>

27/01/2020

ЈНМВ 224/2019: Едукативна представа за децу

ДЕТАЉНИЈЕ >>

23/01/2020

ЈНМВ 232/2019: Резервни делови за контејнере 1,1 m3 и 3,2 m3

ДЕТАЉНИЈЕ >>

22/01/2020

ЈНМВ 237/2019: Агрегат од 5-7 kw

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/01/2020

ЈНМВ 226/2019: Набавка воде за апарат за хладну и топлу воду

ДЕТАЉНИЈЕ >>

17/01/2020

ЈНМВ 215/2019: Набавка опреме за чување поверљиве документације у папирној и дигиталној форми

ДЕТАЉНИЈЕ >>

15/01/2020

ЈНМВ 230/2019: Електронска вага до 1 тоне

ДЕТАЉНИЈЕ >>