К.П. 1/2016-1/24: Резервни делови за возила Мерцедес Бенз

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања и измене КД бр. 73/18-1/24 од 03.05.2018.године Коригована техничка…

Детаљније

К.П. 1/2016-2/14: Резервни делови за возила Фап

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 68/9-2/14 од 03.05.2018. године Одлука о додели уговора,…

Детаљније

К.П. 1/2016-4/17- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање број 63/11-4/17 од 03.05.2018. године Одлука о додели уговора,…

Детаљније

К.П. 1/2016-1/23: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација коригована техничка спецификација korigovani obrazac strukture cena 28.03.2018.godine Obaveštenje o produženju roka…

Детаљније

К.П. 1/2016-3/12-Резервни делови за возила Ивеко

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање заинтересованог лица. Коригована прва страна модела уговора.03.2018. Образац број…

Детаљније

K.P. 1/2016-1/22- Резервни делови за возила Mercedes benz

Линк ка Порталу јавних набавки Града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања и измене 02.03.2018.godine Коригована техничка спецификација за партију број…

Детаљније