К.П. 1//2016-4/18: Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора- партија 1 Одлука о обустави поступка- партија 2…

Детаљније

К.П. 1/2016-1/26- Резервни делови за возила Мерцедс Бенз

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање број 118/9-1/26 од 02.07.2018. године Измена техничке спецификације за…

Детаљније

К.П. 1/2016-1/25- Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда  Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 114/10-1/25 од 27.06.2018. године Одлуак о додели уговора,…

Детаљније

K.P. 1/2016-2/15-Резервни делови за возила ФАП

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање број 106/8-2/15 од 21.06.2018. године Измена конкурсне документације кориговани…

Детаљније

К.П. 1/2016-1/24: Резервни делови за возила Мерцедес Бенз

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговори на питања и измене КД бр. 73/18-1/24 од 03.05.2018.године Коригована техничка…

Детаљније

К.П. 1/2016-2/14: Резервни делови за возила Фап

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одговор на питање број 68/9-2/14 од 03.05.2018. године Одлука о додели уговора,…

Детаљније

К.П. 1/2016-4/17- Резервни делови аутоелектрике за сва возила

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Одговор на питање број 63/11-4/17 од 03.05.2018. године Одлука о додели уговора,…

Детаљније

К.П. 1/2016-1/23: Резервни делови за возила Mercedes Benz

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда Позив за подношење понуда Конкурсна докумантација коригована техничка спецификација korigovani obrazac strukture cena 28.03.2018.godine Obaveštenje o produženju roka…

Детаљније