First slide

Пражњење септичких јама

јануар 16, 2019

Услугу чишћења септичких јама за домаћинства у приградским насељима која нису прикључена на градску канализациону мрежу у оквиру је основне деланости ЈКП „Градска чистоћа“. Уз помоћ специјалних, вишенаменских возила, која истовремено празне јаме и односе фекалне материје, екипе ЈКП „Градска чистоћа“ у најкраћем могућем року излазе на терен и обављају ту услугу. Највише посла на пражњењу септичких јама дешава се током пролећа када расте ниво подземних вода, па се и јаме много брже пуне. Сви суграђани чија домаћинства још нису прикључена на канализациону мрежу већ користе септичке јаме за потребе њиховог пражњења могу да се обрате ЈКП „Градска чистоћа“ и то Погону за одвоз и депоновање фекалних материја на број телефона 011 2768 853. Суграђани који упуте захтев за ову услугу, евидентирају се у базу података и њихово домаћинство се аутоматски ставља на листу за услугу пражњења септичких јама. Неколико дана пре изласка на терен, телефонским путем обавештавамо суграђане о тачном времену доласка екипа ЈКП „Градска чистоћа“.