Ценовници

Ценовник редовних услуга, донет на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” под бројем 11278/4,  одржаној 28. јула 2015. године. Ово решење и одлука објављени су у Службеном листу града Београда број 59-2015 16. октобра 2015. године, и ступили су на снагу 24. октобра 2015. године.

Врсте корисника услуга цене без ПДВ-а ПДВ 10% цене са ПДВ-ом
а за домаћинства по м2 4,66 0,47 5,13
б за остале кориснике по м2 12,04 1,20 13,24
в самосталне делатности плаћају паушално изношење комуналног отпада, према површини пословног простора до 30м2 по следећим групама:
I видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и атељеи, хемијско чишћење, отпичари и сл. 858,10 85,81 943,91
II агенције, трговина непрехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фото-копирнице и сл. 1.115,53 111,55 1.227,08
III забавне игре, спортске кладионице, теретане и сл. 1.363,43 136,34 1,499,77
IV трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице, приватне ординације, козметични салони, сервиси за возила и др. сервиси, столарске, браварске, лимарске и др. занатске услуге, пекаре, бурекџинице, обућари, ТВ сервиси, фризери, ташнери, посластичарнице, рибарнице исл. 1.611,33 161,13 1.772,46
г преко 30м2 плаћају паушални износ утврђен под тачком “В” и додатно за површину изнад 30м2 18,53 1,85 20,38
д цене за пијаце – тржнице по м2 18,53 1,85 20,38

Comments are closed