First slide

Ценовници

Ценовник услуга за сакупљања, одвожења и одлагања комуналног отпада, на основу Одлуке НО ЈКП „Градска чистоћа“ бр. 14629/4 од 8.10.2018. године, на које је дато Решење градоначелника о давању сагласности бр. 38-7494/18-Г–29.октобар 2018. године, се примењује од 1. децембра 2018. године.

 

Врсте корисника услуга цене без ПДВ-а ПДВ 10% цене са ПДВ-ом
а за домаћинства по м2 4,66 0,47 5,13
б за остале кориснике по м2 12,64 1,26 13,90
в самосталне делатности плаћају паушално изношење комуналног отпада, према површини пословног простора до 30м2 по следећим групама:
I видеотеке, златаре, часовничари, адвокатске канцеларије, галерије и атељеи, хемијско чишћење, отпичари и сл. 901,00 90,10 991,10
II агенције, трговина непрехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке, подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фото-копирнице и сл. 1.171,31 117,13 1.288,44
III забавне игре, спортске кладионице, теретане и сл. 1.431,60 143,16 1.574,76
IV трговина прехрамбеном робом, угоститељско ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице, приватне ординације, козметични салони, сервиси за возила и др. сервиси, столарске, браварске, лимарске и др. занатске услуге, пекаре, бурекџинице, обућари, ТВ сервиси, фризери, ташнери, посластичарнице, рибарнице исл. 1.691,90 169,19 1.861,09
г преко 30м2 плаћају паушални износ утврђен под тачком „В“ и додатно за површину изнад 30м2 19,46 1,95 21,41
д цене за пијаце – тржнице по м2 19,46 1,95 21,41
ђ цена услуга изношења комуналног отпада за привремене објекте – конзерваторе, намењене за уличну продају 2.101,00 210,10 2.311,10