Основна делатност ЈКП „Градска чистоћа“

Основна делатност ЈКП „Градска чистоћа“ је одржавање чистоће јавних површина, одношење кућног смећа, кабастог смећа, олупина аутомобила и грађевинског шута и њихово депоновање, као одвоз и депоновање фекалних материја, одржавање градске депоније и сакупљање секундарних сировина.

Изнајмљивања контејнера за шут

Правним и физичким лицима нудимо могућност изнајмљивања металних контејнера за … Сазнајте више

Пражњење септичких јама

Услугу чишћења септичких јама за домаћинства у насељима која нису … Сазнајте више

Бесплатно одношење кабастог отпада

Традиционално сваког првог викенда у месецу, већ дужи низ година, … Сазнајте више

Џакови за шут

Услед све веће урбанизације града генерише се већа количина шута … Сазнајте више

ЈКП „Градска чистоћа“

Jавно комунално предузеће „Градска чистоћа“ је основала Скупштина града Београда које као своју основну делатност обавља послове сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, као и послове чишћења и прања јавних површина на територији града Београда. ЈКП „Градска чистоћа“ врши услуге одношења смећа на 11 београдских општина, и то: Стари Град, Палилула, Врачар, Звездара, Вождовац, Савски Венац, Чукарица, Раковица, Нови Београд, Земун и Сурчин и на подручју посебно насељених места Угриновци(општина Земун) затим у насељима Бечмен, Бољевци, Јаково, Петровчић и Прогар(општина Земун) и Вишњица, Велико село, Сланци, Падинска скела, Борча, Овча и Бесни Фок(општина Палилула), затим у насељу Умка, Руцка, Велика Моштаница, Остружница и Пећинци(општина Чукарица). Делатност предузећа обавља се специјалним комуналним возилима – аутосмећарима са рото пресама, возилима за бочни утовар и двонаменским возилима за пражњење и прање контејнера. За обављање чишћења и прања користе се аутоцистерне, ауточистилице и специјалне машине за прање и полирање пешачких зона. Посебним цистернама се врши чишћење и пражњење септичких јама. ЈКП „Градска чистоћа“ располаже и специjaлним возилима за уклањање и сакупљање кабастог смећа, шута-транспортна возила, аутоподизачи, рол кипери, грајфери као и са индустријском и грађевинском механизацијом за потребе депоније.

JKP "Градска чистоћа"


У свом развоју и модернизацији ЈКП „Градска чистоћа“ ушлo је у процес савременог еколошког инжењеринга у области одржавања комуналне хигијене чиме одговорно учествује у одржавању и функционисању урбаног система града и очувању квалитета животне средине у Београду.