Богатији возни парк

16 јануара, 2018

Обзиром да се наш главни град из године у годину шири и обнавља тако се и сваке године повећава обим посла ЈКП „Градска чистоћа“. Да би успешно обављали послове наше делатности на улицамa града Београда свакодневно је ангажовано око 1.000 радника на пословима чишћења, прања и одвожења отпада. Просечно дневно очистимо 7.625.745 квадратних метара јавних површина и превеземо око 1.500 тона отпада дневно, што на месечном нивоу износи у просеку 47.346 тона отпада (аутосмећарцима 41.166 т и транспортним возилима 6.180 т).

Да бисмо још успешније и лакше обављали послове, крајем 2017. године модернизовали смо возни парк набавком десет нових ДАФ возила за одвоз комуналног отпада. У питању је седам возила запремине 22м3 и три возила запремине 18м3, са надоградњама. Максималне количине отпада које возила могу да приме су 6.500кг и 9.500 кг у зависности од запремине. Возила поседују резервоаре за прикупљање отпадних течности што је од изузетног значаја како у еколошком смислу за очување животног окружења тако и у практичном, јер не може да дође до изливања течности на коловозима.

 

Возни парк је богатији и за десет самоходних усисивача и четири машине за прање улица. Овом набавком смо створили услове радницима Градске чистоће да сав комунални отпад одвозе у још бржем временском периоду, као и да чишћење улица буде брже а самим тим смо повећали и ефикасност предузећа, а све у циљу чистијег лепшег и здравијег Београда.