О.П. 76/2017-Г- Подземни контејнери за рециклабилни отпад (202…

15 јануара, 2018

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Линк ка Порталу јавних набавки града Београда

Одговор бр.337/8-Г од 31.01.2018. год.

Одговор на питање 337/10-Г од 05.02.2018. године

Обавештење о поднетом Захтеву за заштуту права

Одговор на питање број 337/15-Г од 14.02.2018. године

Обавештење о донетом Решењу о усвајању захтева за заштиту права

коригована конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одговори на питања и измене бр.337/28-Г од 20.07.2018.године

Кориговани образац број 9

Кориговани образац број 10

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права бр. 337/30-Г од 26.07.2018.године

Обавештење о повлачењу Захтева за заштиту права

Обавештење о донетом Закључку Републичке комисије за заштиту права број 337/54-Г од 28.08.2018. године

Одлука о додели уговора бр. 337/56-Г од 30.08.2018.године

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 337/64-Г од 02.10.2018.године